Stará technologie. Problém, nebo příležitost?

Od kamene po technologické trendy současnosti Modernizace v oblasti pekárenství začala prakticky od jeho vzniku. Nejprve se jednalo např. o tvar a materiál kamene, na kterém se nejprve „těsto“ sušilo, později peklo na ohni atp. První kynutý chléb vznikl v Egyptě, a to zcela náhodou. Tento „omyl“ a následná obliba chleba vedli až k posměšnému […]

READ MORE