Pro začátek… Milujeme naší práci a to co děláme, děláme s nadšením. Uvědomujeme si však, že abychom v tom mohli pokračovat, je třeba chovat se trochu zodpovědně, udržitelně. Nejsme sice globálně významnými producenty exhalací, ale uvědomujeme si, že i ta relativně malá uhlíková stopa, kterou za sebou zanecháme, má vliv na prostředí ve kterém žijeme. Dospěli jsme proto k závěru, že s tím nejen že můžeme, ale i chceme a budeme něco dělat. Resp. už děláme. Co? Tady je přehled toho nejzákladnějšího, třeba inspirujeme i Vás? 🙂

Efektivní stroje

Nejsnadnější, co jsme udělali, je to, že jsme se zaměřili se na efektivitu strojů, které řídíme. Představte si například, dopravu materiálu dopravníky z jednoho místa na druhé. Ty můžeme se startem stroje spustit a vypnout až s vypnutím stroje. A někdy je to tak opravdu potřeba. Často se ale stává, že nepřepravujete kontinuální řadu materiálu, ale občas projede nějaký kus. Je jedno, jestli se jedná o klonek těsta, papírovou krabici, nebo součástku do auta. Inteligentním spínám jednotlivých segmentů dopravy lze ušetřit velké množství energie. U pneudopravy to platí také. Při nízkém dopravním tlaku vozíte akorát vzduch, při vysokém hrozí zanesení pneucesty. Existuje zlatý střed, ve kterém je vhodné a efektivní se pohybovat. Další velkou kapitolou v dopravních systémech obecně, je optimalizace tras. Chytrým návrhem cesty můžete použít méně energie, nebo se stávající energií přepravit více materiálu…

Všechny naše systémy (a nejen ty dopravníkové) mají společné to, že mají úsporu už takřka ve své „DNA“. Optimalizací zdrojových kódů, užíváním vlastních knihovních bloků a čistým návrhem SW lze ušetřit i na použitém hardware. Tam kde jiní potřebují řídící systémy vyšší třídy, my při zachování stejné (a někdy i vyšší) funkcionality můžeme použít základní řadu. To má nejen okamžitý efekt v podobě nižších pořizovacích nákladů, ale hlavně čím méně výpočetního výkonu potřebujete, tím méně energie spotřebujete.

Tuto stránku úspornosti si velice oblíbili hlavně naši zákazníci. Životní prostředí sice šetříme i pro sebe, ale nižší náklady na provoz takového stroje ocení hlavně jeho provozovatel 😉

Uhlíková stopa cloudu

V dobách, kdy byla počítačem řízená automatizace masově nasazována se přišlo na to, že je šikovné o chodu zařízení něco vědět i na jiném místě, než u stroje samotného. Proto vznikaly velíny, dohledová centra atp. Na každém takovém místě pak byly počítače, které komunikovali přes místní sběrnici se strojem. Data která získali, zobrazovali jako aktuální stav stroje a třeba je ukládali pro jejich pozdější použití. Sami jsme takových počítačů nasadili několik. Z ekonomicko-ekologického hlediska to byl ovšem veliký problém. Nejen že každý zákazník měl počítač, který se musel vyrobit, dopravit, a v průběhu času udržovat. Takových počítačů měl hned několik- podle toho, od kolika dodavatelů měl zařízení s „dohledem“.

Dnes je situace naštěstí jiná a masové rozšíření internetu dovolilo přinést úsporu i do této kapitoly automatizace. Tím, že jsme přenesli úlohu vizualizace do cloudu, jsme přestali „rozsévat“ nové a nové počítače k zákazníkům. Dříve jsme spotřebovávali spoustu energie na udržení každého takového počítače v chodu. Počítače který většinu času nic nedělal a čekal, až se někdo podívá na graf o včerejší výrobě. Dnes naši zákazníci sdílí výpočetní výkon cloudového serveru, který se svou spotřebou příliš neliší od každého jednoho dříve nasazovaného počítače.

I zde samozřejmě platí, že dobrým návrhem snížíme spotřebu energie pro takový server. Mluvíme nejen o výběru hardwaru stroje samotného, ale i o čistotě kódu a uváženém návrhu datového modelu, který nám dovolí rychlé (a tedy výpočetně nenáročné) vyhledávání a agregace. Efektivitu oceníme i u střídmého UI. Uživatel přistupující na takové stránky např. z mobilního telefonu ocení nejen rychlou odezvu, nízkou spotřebu dat, ale i výdrž baterie.

Nedupej, děláš stopy!

Výše jsme si uvedli, co děláme, aby uhlíková stopa, kterou bezesporu zanecháváme, byla co nejmenší. Další troškou do příslovečného mlýna udržitelnosti našeho počínání, jsou všední maličkosti.

  • Pro naší práci potřebujeme elektřinu. Na trhu existuje spousta dodavatelů, ale vybíráme z takových, kteří dodávají energii ze 100% obnovitelných zdrojů.
  • V mezilidském kontaktu obecně (a pro ten obchodní to platí rovněž) je osobní setkávání nezbytné. Vážíme však, zda si alespoň některé informace nemůžeme vyměnit telefonicky, či online meetingem.
  • A pokud se potřebujeme někam dopravit, vybíráme si dopravce, který umožňuje kompenzovat uhlíkovou stopu naší cesty

Je tu ale ještě něco, čím za sebou můžeme naší uhlíkovou stopu „po indiánsku“ zahladit. Řeč je o uhlíkové kompenzaci, neboli offsetování. Provozování zařízení, které neumíme napájet z obnovitelných zdrojů, kompenzujeme výsadbou zeleně. Konkrétně tedy za každou tunu oxidu uhličitého, kterou firma svou činností vyprodukuje, zasadíme jeden strom. Nemyslíme si, že tím spasíme svět, ale máme dobrý pocit, že naší činností nepřispíváme ke zhoršování situace a kdo ví… Třeba tím inspirujeme i někoho dalšího?!