Nabídka IT One s.r.o.

Průmyslová automatizace

 • Řídící systémy
 • Procesní vizualizace
 • Robotika
 • Pohony a polohování
 • Dodáváme pro:
  • Potravinářský průmysl
  • Automotive
  • Chemický průmysl
  • Farmaceutický průmysl

Cloudové služby

 • Sběr provozních a technologických dat.
 • Dohledatelnost výrobního materiálu, trasování surovin.
 • Monitoring výrobních procesů.
 • Vyhodnocení výroby a spotřeb.
 • Správa výrobních procesů.
 • Reportování událostí přímo z HMI.
 • Prohlížení a tisk z webového klienta.

Systémová integrace

 • Technologických celků (i třetích stran).
 • Rekonstrukci řídicích rozvaděčů „v místě“.
 •  Data acquisition
  • Získávání dat ze stroje.
  • Poskytování dat do informačního systému.

Elektropojekce a elektrodokumentace

 • Eplan
  • Světově nejrozšířenější nástroj na softwarová řešení výroby strojů, zařízení a rozvaděčů.
  • eView: Dokumentace digitálně zpřístupněna všem zúčastněným stranám.
  • Možnost zakreslení změn zákazníkem online.
 • Využití QR kódů pro označení prvků (motory, ventily, skříně). Kódy dynamicky odkazují na příslušnou stránku elektrodokumentace.

Síťování

 • Zprostředkování certificate-base VPN připojení.
  • Standard v našich strojích pro zajištění servisu s vysokou dostupností.
 • Datové sítě
  • Návrh a realizace
  • Metalické, optické a bezdrátové.

3D tisk metodou FDM

 • Podporované materiály
  • PLA
  • ABS
  • PET
  • HIPS
  • Flex PP
  • Ninjaflex
  • Laywood
  • Nylon
  • Bamboofill
  • BronzeFill
  • A SA
  • T – Glase
  • filamenty s uhlíkovým vláknem
  • polykarbonáty